Vilka eller vem får köpa sk  F-Gaser  Här finns svaren.

 

2- LAGAR OCH REGLER för vissa köldmedel bl,a R410a samt R134a, sk F-Gaser
2-1. Finns det någon lag som reglerar inköp av dessa gaser inom Europeiska Unionen ( EG)?
Ja, Hantering av fluorerade VäxthusGaser ( med värde över GWP >1400 ) är inkluderade i den nya-lagen.F-GAS.517/2014.Lag.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0517&qid=1513072164794&from=SV
2-2. Jag är en Auktoriserad/certifierad användare och jag har en Licens ( eller min firma har det kan jag köpa F-Gas ? Javisst du kan köpa utan problem hos oss.
2-3. Jag /Vi är återförsäljare vi har ingen certifiering Kan jag/vi köpa F Gaser för återförsäljning?...Och, Dvs.Sälja.Vidare? ? Ja du kan köpa det utan problem, vidareförsäljning är inte medtagen i artikel R10 i ovanstående lag. 2-4. Mitt Företag har ingen Certifiering Auktorisation kan vi köpa F-Gaser ?
Bekräftat av den lokala miljöförvaltningen i samarbete med den gemensamma Europeiska Unionen ( EG) om köldMedia med ett högt GWP värde, då kan du endast köpa F-gaser om du intygar deklarerar under köp processen att produkten endast skall användas i aktiviteter som inte är inkluderat i Artikel 10 enligt Lag CCE 517/2014 tvång.
I detta fall tar kunden/Köparen fullt ansvar för att inte göra en falsk deklaration. Vi vill också göra dig påmind om att vi måste notera alla köp i vårt försäljnings register med namn och adress på kunden , och sedan om myndigheterna så begär, lämna ut de begärda uppgifterna till berörd myndighet.


Med vänlig hälsning Internetshopping.se

Drift & produktion:
Wikinggruppen
start
Nedan visas Google AdWords kod för konverteringsspårning för konverteringsåtgärden webkonvert. Om du vill börja spåra denna konvertering måste du kopiera och klistra in koden i källan på den sida som du vill spåra. Tips finns på https://support.google.com/adwords/answer/6331314?&hl=sv.